Login

Diëtisten Praktijk Hoofddorp

Uw diëtist Marianne van de Kreeke

 

Als diëtist heb ik een medisch beroepsgeheim en houd me aan de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Met uw gegevens ga ik zorgvuldig om. Informatie uit uw dossier wordt alleen met uw toestemming doorgegeven aan anderen. De AVG - regels  m.b.t. privacy zijn ook hier van toepassing. Klik hier om in te zien.

 

Er is door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten een zogenaamde modelregeling diëtist - patiënt opgesteld, u kunt deze in zijn geheel nalezen op:www.nvdietist.nl onder het kopje omgangsregels.

Bent u ontevreden over bepaalde zaken geeft u dit dan direct aan, zodat ik er iets aan kan doen. Het zou jammer zijn van de behandeling als u het laat liggen. Overigens kunt u met klachten bij twee onafhankelijke instanties terecht:

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheiszorg (IKG)-Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

rambutan